Choď na obsah Choď na menu
 


Obec sa nachádza v Liptovskej kotline na úpätí Vysokých Tatier v jej severnej časti. V nadmorskej výške 690 m n. m. s najväčším katastrálnym území má charakter poľnohospodárskej obce a je jednou z najprosperujúcejších obcí na Liptove.

Erb a jeho vývoj sa odvíjal od toho, že mestu boli pridelené privilégia baníckeho mesta. Najviac sa pokúšali dolovať zlato na úpätí Kriváňa. Do erbu sa práve pre túto činnosť zaradili dve náradia a to kopáč a motyka, ktoré sa stali symbolom obce.

Kráľovské mestečko vzniklo už v 13. storočí  na križovatke ciest Spiš a Liptov  v údolí potoka Hybice. V tomto storočí Belo IV. udelil, vtedy ešte osade, štatút a výsady kráľovského mestečka. Obyvatelia sa okrem tradičného roľníctva zaoberali aj remeselnou výrobou a obchodu. V polovici 16. storočia nastal nový rozvoj mestečka, pretože sa stalo centrom reformácie. 17. storočie predstavovalo centrum duchovného, kultúrneho a hospodárskeho života, práve vďaka artikulárnemu kostolu a školy.         

V 18. storočí vyvrcholila literárna tvorba miestnych kazateľov. Mestečko sa podieľalo aj na založení Matice slovenskej a malo niekoľko knižníc. Rozvíjala sa tu aj ochotnícka činnosť, ktorá sa stala dlhoročnou tradíciou. 20. storočie znamenalo pre obec rozvoj hlavne z pohľadu kultúrnych a remeselných tradícií.

Infocentrum, Dom Dobroslava Chrobáka – v tejto budove sa nachádza informačné centrum, expozícia obci Hybe, kultúrno historické tradície, hrnčiarska dielňa, dielňa    pečenie medovníkov a pamätná izba Dobroslava Chrobák.

 

Vybavenosť po technickej stránke

o        pošta,

o        káblová televízia,

o        vodovod, pripojenie plynu,

o        autobusová zástavka.

Vybavenosť po kultúrnej stránke

o        športové, futbalové ihrisko,

o        knižnica, evanjelický kostol a fara.

Dostupnosť základných služieb

o        potraviny,

o        stravovacie zariadenia, pohostinstvá,

o        ubytovacie zariadenia (Chata Lucka, Prázdninový dom Family, priváty),

miesta predaja pohonných látok.