Choď na obsah Choď na menu
 


Mesto sa nachádza vo východnej časti Liptova nad sútokom Belej a Váhu. Chotár tvoria druhohorné bridlice, dolomity, pieskovce a vápence. Mesto má prevažne hnedé lesné pôdy.  Nachádza sa v nadmorskej výške 655 – 804 m n. m..

Erb pozostáva zo staršej predlohy, ktorú doplnil o ihličnaté stromy Ing. Zdenko Alexy. Strieborná a zelená farba súvisí práve s banícko – hutníckou minulosťou. Erb súvisí aj s lesným  bohatstvom a školou, ktorá tu vznikla v roku 1768.

Mestečko začalo vznikať okolo skladov, kde sa postupne začalo vytvárať sídlisko. Postupom času začalo na tomto území vznikať lesnícke mesto. Tvoria ho prevažne neoklasicistické budovy. V 19. storočí bolo mesto významným zemepanským mestom, čo prinieslo aj mnohé privilégia. Cez Spiš sem viedla obchodná cesta, ktorá v tom období predstavovala veľký význam. Už v listine Františka II. v roku 1805 bolo spomínané ako mesto a súčasne mu bolo udelené trhové právo. Od tohto dátumu sa tu konali každú sobotu trhy. Mestská časť s osobitou architektúrou, dominantou je rímsko-katolícky kostol z 13. storočia, zasvätený sv. Martinovi Tourskému a evanjelický kostol v klasicistickom štýle.

Liptovský hrádok, zrúcanina a kaštieľ – Hrad vznikal už v roku 1312 v blízkosti strážnej veže, starý hrad pozostáva z budovy do pravého uhla, ku ktorej patrí aj malý dvor zo studňou. Na začiatku 17. storočia už časť hradu bola prestavaná v renesančnom štýle. Už od husitských čias bol hrádok oblasťou, kde sa odohrávali boje. V 18. storočí, odolali náporu bojov ale napriek tomu boli zničené okolité dediny (Vavrišovo, Liptovský Peter) a hrad bol v tomto období najviac poškodený. V polovici 18. storočia bol sídlom likavského panstva. Na začiatku 19. storočia po požiari bolo obnovená len jeho spodná časť. Dnes je z neho zrúcanina, kde niektoré časti boli zrekonštruované a dnes sa využívajú na expozície rôznych diel národopisného múzea. 

 

Prvá hospodárska škola v Uhorsku – Otvorili ju 12. januára 1871, vyučovalo    sa v nej lesníctvo. Vyučovací jazyk bol slovenský. Budova slúžila potrebám vyučovania až do roku 1952.

Arborétum – Bolo vybudované okolo lesníckej školy, bol to anglický park o rozlohe 20 ha, kde sa nachádzalo 200 líp v roku 1777. V roku 1886 bola otvorená Horárska škola, kde sa arborétum stalo súčasťou výučby .

 

Vybavenosť po technickej stránke

 

o        pošta,

 

o        káblová televízia,

 

o        vodovod, kanalizácia, pripojenie plynu,

 

o        zastávka MHD, vlaková stanica.

 

Vybavenosť po kultúrnej stránke

 

o        športové, futbalové ihrisko,

 

o        kino, dom kultúry,

 

o        knižnica, galéria, múzeum, rímskokatolícky kostol,  arborétum, hradný    komplex.

 

Dostupnosť základných služieb

 

o        potraviny,

 

o        stravovacie zariadenia, pohostinstvá, odbytové strediská,

 

o        ubytovacie zariadenia (Hotel Smrek **, Grand Castle ****, Penzión Lodenica, Penzión po Kriváňom, priváty)

 

o        miesta predaja pohonných látok,

 

o        banky, bankomaty.