Choď na obsah Choď na menu
 


Liptovský Peter sa nachádza vo výške 668 m n. m.. Predstavuje oblasť 612 km2    a   2 km od obce je vzdialený Liptovský Hrádok, z ktorého je vinikajúca  dostupnosť.

Erb znázorňuje svätého Petra v modrom poli so zlatým kľúčom v striebornom oblečení  so zlatým plášťom, na nohách má zlaté sandále. Svätý Peter je svätec stojací pred nebeskou bránou, je preto veľmi vzácnym a ochranným symbolom obce.

Obec je spomínaná už v roku 1286, značnú časť majetkov tu vlastnil rod Pottornaiovcov z Podtúrne. Od 1363 sa vyvíjalo ako zemepánske malé mestečko, ktoré malo trhové právo. Začiatkom 18. storočia bola obec zničená ako následok povstania Františka Rákócziho II.. Po povstaní sa obec začala opäť stavať na nohy hlavne poľnohospodárstvom, murárstvom a mnohý pracovali na stavbách po zahraničí, hlavne v Budapešti. Po 1. sv. vojne tu boli rozvité hlavné tradičné remeslá. Významné sa na tvorbe histórie obce zapísalo to, že viacerí obyvatelia sa podieľali na bojoch         2. sv. vojny. Mnohí odišli tajne do Moskvy. Po skončení vojny sa len niektorí vrátili domov.

 

Vybavenosť po technickej stránke

 

o        vodovod, kanalizácia, pripojenie plynu,

 

o        autobusová zástavka.

 

Vybavenosť po kultúrnej stránke

 

o        futbalové ihrisko,

 

o        knižnica,

 

o        evanjelický kostol.

 

Dostupnosť základných služieb

 

o        potraviny,

 

o        stravovacie zariadenia, pohostinstvá.