Choď na obsah Choď na menu
 


Obec sa nachádza v južnej časti doliny Bocianskej. Zasahuje do chráneného pásma Nízkych Tatier. 951 m n. m. je už miesto, kde sa táto obec vyznačuje špecifickými prírodnými danosťami, preto leží v tomto chránenom území.

Podobne ako aj pri obci Nižná Boca aj tu erb znázorňuje prevahu baníckeho priemyslu. Obce sú navzájom susediacimi obcami a v oboch približne  v 14. až 15. storočí prebiehal rozkvet baníctva, bolo známe že obce mali spoločný alebo totožný erb. V tomto už samostatnom erbe je znázornený človek - baník s dvoma zlatými kladivami, ktoré do dnes ostali symbolmi tohto priemyslu.

 

         Banícka osada vznikla v 13. storočí, kedy jej bolo udelené právo dolovať zlato a ryžovať v potoku Bocianka. Najväčšia prosperita predstavovala 16. storočie, kedy bolo najviac vyzdvihnuté banské podnikanie. Významnou osobnosťou Leonardom Kesslerom boli sprístupnené bane. Už spomínaný rok 1558 bol najprosperujúcejším, vyťažilo sa tu 60 kg zlata. Zdrojom informácií  sú doklady     zo 16. až 18. storočia. Sú to počtové knihy banského súdu a slovenský preklad Banského poriadku. Vznikol tu jeden z prvých banských závodov, ťažilo  sa tu v podzemných priestoroch.

 

Baníctvo – oblasť patrí do náučného chodníka Zlatnica, už spomínaného pri Nižnej Boci. Dolina je bohatá predovšetkým na zlato, ale ťažilo sa tu vo veľkej miere aj železo. V jednotlivých častiach doliny sa nachádzajú hlady železnej rudy, ktorá je tu do teraz, pre zlú dopravnú dostupnosť. Rudy patria na Boci do ďumbierskych rúd, ktoré sú:

 

1.      alpské železo – siderit – jemnozrnná, červenožltkastá farba;

 

2.      kremenné železo – prevažuje v ňom hematit s limonitom;

3.   krveľové železo – hematit – tmavočervenej farby, najvýnosnejšia ruda.

Vybavenosť po technickej stránke

 

o        pošta,

 

o        káblová televízia,

 

o        vodovod,

 

o        autobusová zástavka.

 

Vybavenosť po kultúrnej stránke

 

o        knižnica.

 

Dostupnosť základných služieb

 

o        potraviny,

 

o        stravovacie zariadenia, pohostinstvá,

 

o        ubytovacie zariadenia (Hotel Barbora, Penzión Barborka, Penzión Boca).