Choď na obsah Choď na menu
 


Táto obec sa rozprestiera vo východnej časti Liptova. Biely Váh je  rieka, ktorá touto obcou preteká. Na južnej strane sa vytvorili krasové útvary, nachádza  sa tu Važecká jaskyňa , v tejto oblasti začína Važecký kras tvorený prevažne dolomitmi a vápencami. Obec disponuje všetkými predpokladmi pre rozvoj cestovného ruchu, bohatá fauna, flóra, prírodné danosti sú toho znakom. Obec sa nachádza vo výška 792 m n. m.

 

 

V erbe sa týčia tri dominanty a to v pozadí Kriváň znázorňuje miesto, kde obec leží, rieka Váh modrou farbou a tri zvony v červenej farbe, ktoré sú symbolom náboženského ducha a kultúry tejto obce.

Jedna z najznámejších národopisných obci sa môže chváliť svojskými krojmi, spevmi, básňami, pesničkami, folklórom. Folklór v tejto obci stále pretrváva. Významným pre túto obec sa stal aj Ján Hála, ktorý tu vytvoril celoživotné dielo. Obec bola osídlená už v 14. storočí, kde o tom svedčia nájdené nálezy. 15. storočie bolo obdobie reformácií. V období koncom 17. storočia a začiatkom 18. to bol spomínaný    aj známi zbojník Juraj Jánošík. Do konca 19. storočia sa tu rozvíjala hlavne kultúra a nábožensko duchovná oblasť verejného života, organizovali sa výstupy na Kriváň. Kritickým bolo pre obec to, že 17. júla 1931 vypukol v obci požiar, ktorý zničil väčšinu obydlia. Obyvatelia museli začínať od znovu. Po tomto období nastalo obdobie prosperujúce, hlavne navrátenie sa ku folklórnym tradíciám, prílev turistov, otvorenie a sprístupnenie Važeckej jaskyne.

Važecká folklórna skupina – bola založená Jánom Ilavským – Podkrivánskym. Prvé predstavenia sa uskutočnilo 1920 v Bratislave na národopisných oslavách. Zúčastnilo sa tu 22 obcí z celého Slovenska. Bola to tradičná folklórna skupina s osobitými piesňami, tancom, krásnymi krojmi.

Vybavenosť po technickej stránke

 

o        pošta,

 

o        vodovod, pripojenie plynu,

 

o        autobusová zástavka.

 

Vybavenosť po kultúrnej stránke

 

o        telocvičňa,

 

o        futbalové ihrisko,

 

o        knižnica.

 

Dostupnosť základných služieb

 

o        potraviny,

 

o        stravovacie zariadenia, pohostinstvá,

 

o        ubytovacie zariadenia (Motorest Kriváň, Vila Rhea, Penzión Violet,),

 

o        miesto predaja pohonných látok.