Choď na obsah Choď na menu
 


Obec sa nachádza v strednej časti Liptova na starej obchodnej ceste. Rozprestiera sa vo výške 667,6 m n. m. medzi pahorkami, vytvorenými terasami Váhu. Dôkazom starodávneho osídlenia je názov Bašta, Varta a Velínok.

 

 

Erb znázorňuje gotický kostolík v  modrom štíte, vežou so zlatým krížom umiestnenou na pravej strane, s červenou strechou a modrými oknami.

 

Bohaté nálezy bronzových predmetov predpokladali, že v danej oblasti fungovalo významné centrum, ktoré zásobovalo okolité oblasti. Predmety, ktoré sa tu našli boli výborne, technicky zvládnuté. Vysoká úroveň sa udržala aj v nasledujúcej dobe železnej. V 9. až 10. storočí bolo územie využité najviac, kvôli nespočetným keramickým nálezom. V tomto období, kde boli najviac spomínané hradiská (Havránok, Turík, Lazisko) došlo k odkrytiu už značne poškodeného hrádku. O prosperite sa dá najviac hovoriť v 13. až 15. storočí, kde sa v oblasti našlo najviac uhorských mincí a bolo to obdobie dokumentované listinami Bela IV.. Názov obce možno dovodiť od synonyma slova turňa a bašta, čo bolo niekedy zneužívané aj ako označenie veže. Jej zánikom v období 16. storočia oblasť stratila význam a ďalšie pôsobenie obce je spojené s Potornayiovým rodom. Spomínaným rodom bol tiež rod Podturňanských, ktorý v tomto období začal stavať renesančnú kúriu. Majiteľom  sa neskôr stali Forgáčovci. V 20. storočí tu bolo nájdených viacero archeologických nálezov, okrem toho 25 urien zo zlomkami kostí, 8 ihlíc, 3 náušnice, jeden bronzový prsteň a kostená gombička. V tomto období sa tiež zistilo, že Bašta, Varta a Velínok tvoril komplex obranných opevnení, kde obyvatelia vykonávali strážnu službu.

Vybavenosť po technickej stránke

 

o        káblová televízia,

 

o        vodovod, kanalizácia, pripojenie plynu,

 

o        autobusová zástavka, vlaková zastávka.

 

Vybavenosť po kultúrnej stránke

 

o        futbalové ihrisko,

 

o        knižnica.

 

Dostupnosť základných služieb

 

o        potraviny,

 

o        stravovacie zariadenia, pohostinstvá,

 

o        ubytovacie zariadenia (Hotel Borová Sihoť, Hotel Elán, Privát Prima, Penzión Relax),

 

o       miesto predaja pohonných látok.