Choď na obsah Choď na menu
 


Miestna akčná skupina zverejňuje zoznam akcií ktoré sa konajú v mikroregióne. V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené od januára do decembra. Z uvedenej tabuľky možno vidieť, že najviac akcií sa koná v meste  Lipt. Hrádok, Pribylina a Važec. Najsilnejšie mesiace sú letné a zimné.

 

Mesiac

Kultúrne podujatie

Miesto

Obsah kultúrneho podujatia

Január

Dom D. Chrobáka

Hybe

Prehliadka domu spisovateľa.

Február

Výstava hrnčiarskej dielne

Jarný salón

Farby jari

Hybe

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Výstava keramických diel.

Prezentácia výtvarných prác.

Tvorivé dielne pre deti.

Marec

Apríl mesiac lesov

Kultúrne podujatie MDŽ

Cigánski diabli

Medzinárodný deň žien

Veľkonočné dielne

Nosenie Marmurieny

Liptovské zvončeky

Deň učiteľov

Jarné nápady

Textáreň – písanie

Lipt. Hrádok

Východná

Lipt. Hrádok

Važec

Lipt. Hrádok

Lipt. Kokava

Lipt. Hrádok

Važec

Važec

Lipt. Hrádok

Odborná prednáška.

Medzinárodný deň žien.

Hudobné predstavenie.

Medzinárodný deň žien.

Tvorivé jarné dielne.

Vítanie Jari.

Spevácka súťaž.

Program venovaný učiteľom.

Tvorivé jarné dielne.

Písanie v čajovni.

Apríl

Deti vetra

Romance

Sviatky jari

Maroko

Maľovanie na hodváb

Deň huncútov

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Pribylina

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Kultúra Rómov.

Práca detí s hlinou.

Vítanie jari.

Fotky p. Vlčeka o krajine

Tvorivé dielne.

Prehliadka škôlkárskych prác.

Máj

Jánošík zbojnícky kapitán

Dalova galéria na skale

Orol skalný

Huby Liptova

Deň matiek

Deň matiek

Patchwork

Som len kvet

Veľká rodina

Noční lovci

730. výročie vzniku

Mašinparáda

Otváranie studničiek

Kamene a ich sila

MDD

Lipt. Hrádok

K. Lehota

Pribylina

Pribylina

Lipt. Peter

Pribylina

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Východná

Pribylina

Važec

Pribylina

Važec

Lipt. Hrádok

K. Lehota

Výstav o zbojníkovi.

Rezbárske práce.

Výstava dravcov.

Výstava fotografií.

Oslava dňa matiek.

Oslava dňa matiek.

Tvorivé dielne.

Hudobný projekt.

Oslava dňa matiek.

Prezentácia nočných vtákov.

Oslavy pri vzniku obce.

Expozícia lesnej železničky.

Vítanie jari.

O liečivých kameňoch.

Deň detí.

Jún

Harmónia krás

MDD

V krajine rozprávok

Ovenálie 2010

Pletenie z pedigu

Deň otcov – čarovná noc

Jarmočný deň

Juniáles

Valaská hostina

Lipt. Hrádok

Važec, Hybe

Pribylina

Východná

Lipt. Hrádok

K. Lehota

Hybe

Malužiná

Pribylina

Tvorivé dielne.

Medzinárodný deň detí.

Detský program.

Ovčiarske dni.

Tvorivé dielne.

Športová akcia pre deti.

Deň hybského richtára.

Program pre deti.

Pastiersky folklór.

Júl

Festival Východná

Jed v prírode

Porubčanský pltník

Bocké batohy

Drozdíky folkujú

Východná

Pribylina

Lipt. Porúbka

Vyšná Boca

Lipt. Hrádok

Folklórne predstavenie.

Výstava jedovatej flóry, fauny.

Splavovanie Váhu.

Animácie ľudových remesiel.

Hudobné predstavenia.

August

Ovečka, ovečka ...

Včelárstvo na Liptove

Bitka pri Vavrišove

Čipkársky deň

Výstup na Rovnú hoľu

Výstup na Slemä

Požiarna nedeľa

66. výročie SNP

Pribylina

Lipt. Hrádok

Vavrišovo

Pribylina

Nižná Boca

Lipt. Porúbka

K. Lehota

Važec

Spracovávanie vlny.

Z histórie včelárstva.

Rekonštrukcia bitky.

Výstava a tvorba čipiek.

Letná turistika.

Letná turistika.

Predstavenie hasičského zboru.

Pripomienka histor. udalostí

September

Včelárstvo v Liptove

Výstup na Baranec

Vitráž

Poďakovanie za úrodu

Nedeľa sv. Huberta

Lipt. Hrádok

Vavrišovo

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Pribylina

Rozhovory so včelármi.

Výstup na Baranec.

Tvorivé dielne.

Akcia sa koná v časti Dovalovo

Poľovnícka tematika.

Október

Po stopách Ondreja II.

195 rokov Ľ. Štúra

Posedenie s dôchodcami

Poďakovanie za úrodu

Tanec toreadorov

Včely a včelie produkty

Aranžovanie

Beh Birutovou dolinou

Tkáčska nedeľa

Otváranie múzea.

Mesiac úcty k starším

Lipt. Hrádok

Važec

Vavrišovo

Pribylina

Lipt. Hrádok

Hybe

Lipt. Hrádok

Važec

Pribylina

Vavrišovo

Podtúreň

O uhorskej križiackej výprave.

Narodenie umelca.

Program pre dôchodcov.

Kultúrny program.

Komédia fr. J. Anouilha.

Posedenie včelárov.

Aranžovanie kvetov.

Lesný beh.

Ukážky remesla.

Bitka pri Vavrišove.

Posedenie s dôchodcami.

November

Osobnosti Horného Liptova

U kováča Beluša

Keď Vianoce klopú na dvere

Ako sme žili

Stromy

Ondrejský jarmok

Lipt. Hrádok

Pribylina

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Pribylina

Program pre školopovinných.

Kováčske remeslo.

Tvorivé dielne.

Priblíženie života starších.

Výstava prác žiakov.

Remeselnícky jarmok.

December

Večer s Mikulášom

Voňavé Vianoce

Rozsvecovanie stromčeka

Od Mikuláša do Lucie

Drevený betlehem

Liptovský špeciality

Posväť sa meno tvoje

Vianočné koledy

Vianoce v Liptove

Vianočné perníky

Silvester na Borovej Sihoti

Važec

Hybe

Vavrišovo

Pribylina

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Lipt. Hrádok

Važec

Pribylina

Važec

Lipt. Hrádok

Mikulášsky večer.

Vianočné posedenie.

Predvianočné prípravy.

Predvianočné prípravy.

Prezentácia betlehema.

Prezentácia lipt. jedál a nápojov

Na motívy biblických príbehov.

Koledovanie.

Ukážka vianočných tradícií.

Ukážka pečených perníkov.

Silvestrovská veselica.