Choď na obsah Choď na menu
 


Rozprestiera sa na brehoch potoka Bocianka, nachádza sa v hornej časti Nízkych Tatier v nadmorskej výške 850 m n. m.. Časť jej chotára sa rozprestiera v oblasti národného parku, ktorý je chránený.

Erb obce súvisí samozrejme s bohatstvom, ktoré sa tu našlo baníckou činnosťou. Najpamätnejším sa stal rok 1558 kedy sa tu vyťažilo 60 kg zlata. V červenom štíte       sú skrížené dve banícke strieborné kladivá.

 

 

 

Prvou zmienkou je rok 1285, kedy oblasť bola osídľovaná nemeckými obyvateľmi zo Saska. Obec a jej vznik súvisí s výskytom rudného bohatstva v okolitých oblastiach. Prvý dokladom spojeným aj s bohatstvom je spojený s jej vznikom. Baníctvo v tejto oblasti prežívalo rozkvet v období 14. až 15. storočia. Vďaka vyťaženému bohatstvu obyvatelia začali vkladať veľké nádeje do toho založiť nový „Štiavnicu“. V 16. storočí tu bol zriadený banský súd. Vtedy tu bolo nájdených okolo 100 štôlní. Obdobie 18. a 19. storočia znamenalo pokles baníckej činnosti, hlavne koniec storočia sa stalo baníctvo stratovým.

 

Náučný chodník Zlatnica – Je to stará banská cesta, vstup do štôlne. Je to ukážka človeka, ktorý dokázal prekopať niekoľko kilometrov štvorcových v snahe nájsť rudu. Z podrobného popisu banských diel od Andreja Pribylinu, je známe, že v období   od 12. 10. do 8. 11. 1783  bolo získaných 114 g striebra.

Na trase náučného chodníka sa nachádza evanjelický kostol, táto stavba pokračovala veľmi ťažko, pretože obyvatelia boli veľmi chudobní. Pravdepodobne       na začiatku 19. storočia bola postavená drevená zvonica, kamenný základ a ihlanová strecha. Najstarší s pomedzi zvonov bol uliaty do evanjelického kostola v roku 1887.

 

Vybavenosť po technickej stránke

o        vodovod,

o        autobusová zástavka.

Vybavenosť po kultúrnej stránke

o        knižnica.

Dostupnosť základných služieb

o        potraviny,

o        stravovacie zariadenia, pohostinstvá.